Marco Durán é agora residente en Alg-a Laboratory onde está a darlle forma a este proxecto: Voxel Craft. Trátase dunha plataforma de hardware libre to get up as a development community in which all processes and agents involved in the creation of electronic share knowledge, fabrican baixo-demanda e se benefician mutuamente dos resultados. O proxecto está seleccionado no crowdworking Galicia Open Future where for 6 meses mellorarase omodelo de negocia, se crearán os contactos necesarios, se creará o modelo de financiación para dar soporte á estrutura e por último se creará o produto mínimo viábel para comezar a súa comercialización.