Baixo-Pedra

Espazo social de encontro e acontecementos. Concertos, cinema, presentacións, charlas, bar e festexos. O local pode ser solicitado por outras entidades para organizar eventos. RECURSOS: tarima-escenario con linóleo, equipo de son: amplificador + mesa, pantalla proxección, proxector, equipo de luces + dimmer 4 canles, bar con 3 neveiras, 2 monitores TV, conexión wifi.

herm3TICa

Plató dixital, laboratorio de performance, telepresencia e estudio dixital. Como lugar de investigación para artistas residentes ou invitad@s. Este espazo o empregamos de forma polivalente para obradoiros de electrónica, programación ou incluso como sala de comunicación en eventos, info-point e documentación. RECURSOS: 42 m2 dividida con paredes móbiles, PC mesa i7 / 16 MG, mixer video HD, pantalla de retroproxeción, instalados diferentes monitores interconectados, 1 cámara minidv, 1 webcam, micrófonos e piezos eléctricos, equipo de son con mesa de misturas, mesas de traballo, estufa salamandra. Conexión wifi.

konta(in)er

Espazo de traballo e investigación en electrónica e interactivos. Sala multiusos expositiva, pechada e iluminada interiormente con fluorescentes a modo de "caixa de luz!. Uso para exposicións temporais, intervencións ou instalacións durante eventos. É un espazo dinámico, onde o que fagamos ten que ser lixeiro e doado de montar/desmontar. RECURSOS: 1 banco, 1 mesa, 1 tv samsumg plano 44', varios enchufes.

Módulo vivenda

Kontainer de 42 m2. Aloxamento con 2 habitacións para residentes, cociña, ducha, baño e lavadora. Sala de estar para residentes. Conexión wifi.

Alg-azen

Primeiro andar da casa. Habitación para residentes de curta ou longa duración. Instalación da Radio Piratona cuia mesa serve a súa vez para reunións ou espazo de estudo para quen a precise ou solicite. Ademais está taller de electrónica, hardware e carpintería que completa os espazos de herméTICa e kontaINer onde tamén hai trebellos. Normalmente empregamos este taller para facer o máis gordo e depositar o material e ferramentas. Por último hai un espazo intermedio que convén deixar libre para tarefas/actividades que poidan precisar un espazo cuberto ocasionalmente, así como un pequeno espazo de almacen propiamente no que convén que as cousas non permanezan moito tempo. A idea é que sempre esteamos a reutilizar (redireccionar) todo o que entra. Baño con ducha e conexión wifi.

Propón, solicita, participa con...


Residencias

Proponnos un proxecto para desenvolver en residencia através dos programas que temos implementados.

Eventos

Podes empregar o espazo para presentar unha peza de teatro, concerto, live sesion, instalacións en espazos peculiares, etc.

Workshops

Proponnos o teu obradoiro, actividade de formación, divulgación, palestra

Coñece Alg-a Laboratorio
visítanos en 360°

ALG-A LAB 360°